Kirish yopiq.
Orqaga qaytish
Qiziqarli: Sigirni zinadan tepaga sudrab chiqish mumkin, lekin pastga olib tushishning iloji yo`q.